Onze werkwijze

Onze werkwijze

Geste helpt u bij een belangrijke, vaak eenmalige, financiële transactie. Uit ervaring weet Geste, dat dergelijke trajecten gestructureerd en proactief aangepakt dienen te worden. Bij het benaderen van strategische partijen, banken en investeerders leidt  professionaliteit tot een grotere kans op succes.

Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek tussen u en Geste plaats.

Hierin stellen we samen vast of er bij beide partijen voldoende basis aanwezig is om gezamenlijk ‘het traject’ in te gaan.

U en wij zijn in het proces een team, waarbij vertrouwen in elkaar een absolute vereiste is. 

Daarnaast is van groot belang, dat Geste goed kan samenwerken met uw (eventuele) accountant, advocaat en fiscalist.

Aan de hand van een stappenplan wordt een inschatting van de kosten voor het traject gemaakt. Gedurende de werkzaamheden wordt u continue op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het traject en de gemaakte kosten. De wijze van communiceren wordt voorafgaand aan de start met u afgestemd, maar verloopt in de regel via uw privé-adres en of mobiele telefoon. Geste berekent een uurtarief in combinatie met een succes fee, gebaseerd op een percentage van de financiële transactie.