Overname en fusies

Overname en fusies

Vanzelfsprekend kent de ondernemer zijn eigen bedrijf het beste, maar hij is niet onafhankelijk en emoties spelen een grote rol. Hierdoor schat de ondernemer de waarde van een bedrijf soms anders in dan wat rationeel en bedrijfseconomisch gangbaar is.

Geste is onafhankelijk en ervaren in het vaststellen van de waarde en houdt rekening met alle aspecten. Zo moet er een duidelijk verband bestaan tussen de jaarlijkse resultaten en de verkoopprijs. De verkoopopbrengst mag niet standaard als pensioen worden beschouwd. 

De verkoopprijs moet in overeenstemming zijn met het waardegevoel van de verkopende ondernemer. Daarnaast moet voor de koper de investering binnen een acceptabel tijdsbestek kunnen worden terugverdiend.


Er zijn verschillende transacties mogelijk, waaronder:

  • bedrijfsopvolging: overdracht van een bedrijf naar een volgende generatie;
  • fusie: het samensmelten van twee of meer bedrijven en het onder gezamenlijk bestuur voortzetten van de activiteiten.
  • Management Buy-In: het verwerven van het eigendom en de leiding van een onderneming door iemand van buiten de organisatie.
  • Management Buy-Out: het verwerven van het eigendom en de leiding van een onderneming door het zittend management.