Verbeteren van verkooprijpheid

Verbeteren van verkooprijpheid

Vaak zijn ondernemingen niet of niet voldoende verkoopklaar.

Het gevolg hiervan is dat het verkoopproces langer duurt, dat de slagingskans minder hoog is en zelfs dat er uiteindelijk een lagere prijs voor de onderneming wordt betaald.

De praktijk leert, dat een voorbereiding van drie jaar niet uitzonderlijk is. Geste kan u helpen kritisch naar uw eigen onderneming te kijken en u adviseren over mogelijke verbeterpunten.

Met een indicatieve ondernemingswaardering wordt ingegaan op de genormaliseerde verdiencapaciteit. Samen maken we uw onderneming verkoopklaar.

Een potentiƫle koper ziet verbeterpunten in uw onderneming als risicofactoren en baseert hierop de aankoopprijs. Met een gedegen voorbereiding heeft u een deze punten reeds aangepakt. Hierdoor leidt deze aanpak veelal tot een hogere slagingskans en betere verkoopvoorwaarden.