Management buy-out

Management buy-out

Overname door het zittend management van een onderneming komt steeds vaker voor. In dit soort trajecten kan Geste de DGA of het management (koper) begeleiden middels:

  • het uitvoeren van een ondernemingswaardering ter bepaling van een prijs;
  • het adviseren inzake de overnameconstructie;
  • het adviseren en begeleiden bij de onderhandelingen;
  • coördineren en adviseren bij een intentieovereenkomst;
  • het adviseren bij en het aantrekken van een overnamefinanciering;
  • coördineren bij een due dilligence onderzoek;
  • coördineren en adviseren bij de opmaak van een koopovereenkomst.