Waardering van een onderneming

Waardering van een ondermening

In een aantal situaties is een waardering gewenst:

  • koop of verkoop van een onderneming;
  • in – en uitkoop van aandeelhouders c.q. firmanten;
  • boedelscheiding;
  • herstructureringen;
  • second opinion.

Geste beschikt over de ervaring en professionaliteit om complexe waarderingsvraagstukken voor u op te lossen. Hierbij maken we gebruik van een geregistreerde business valuator.